kaastengels of kaasstengels?‘We gaan nog niet uit van een oorlogscenario’, las ik laatst. Mijn talige brein wordt dan meteen geprikkeld: dat moet toch oorlogsscenario zijn?

Het is niet altijd even makkelijk om te weten wanneer je nu wel of geen tussen-s schrijft.

De hoofdregel is: schrijf een tussen-s waar je hem hoort.

Het is dus bijvoorbeeld: stadskern, rechtspersoon en duivelskunstenaar.

Het wordt lastiger als het tweede deel van de samenstelling met een s- begint. Dan hoor je die eventuele extra -s- niet meer. In dat geval doe je de tussen-s-test.

De tussen-s-test
Zo werkt de tussen-s-test:

  1. Hak het woord waarover je twijfelt, in twee delen: oorlog + scenario.
  2. Vervang het tweede deel door een ander woord dat niet met een s begint. Bijvoorbeeld: oorlog + winter of oorlog + film.
  3. Hoor je in deze samenstelling een tussen-s? Dan krijgt de samenstelling met het s-woord ook een tussen-s. In dit geval: oorlogswinter en oorlogsfilm. Dus ja, oorlogsscenario krijgt een extra –s- in het midden.

Let op! De tussen-s-test werkt alleen bij samenstellingen (woorden die bestaan uit delen die los ook zelfstandige woorden zijn). Hij gaat dus niet op voor een woord als geluidloos: dat is een afleiding.

Meer over de tussen-s
Deze regels geven helaas niet altijd uitsluitsel over de juiste spelling. Soms zijn varianten met én zonder tussen-s goed. Wil je weten welke? Lees dan mijn kanttekeningen bij de regels voor de tussen-s.