Een afleiding is een woord dat bestaat uit een woord plus een voorvoegsel of achtervoegsel.

Voorvoegsels en achtervoegsels zijn woorddelen die niet op zichzelf kunnen staan, bijvoorbeeld ge-, ver-, ont- en -heid, -baar, -loos en -schap.

Voorbeelden
Uit één grondwoord kun je meerdere woorden afleiden door er een toevoegsel voor of achter te plakken. Zo maak je van het grondwoord schuld de volgende afleidingen:

  • schuldig
  • onschuldig
  • verontschuldigen
  • verontschuldiging

Of van het woord teken:

  • tekening
  • tekenen
  • betekenis
  • vertekend

Hoe plak je voor- en achtervoegsels vast?
In de meeste gevallen plak je het voor- of achtervoegsel aan het grondwoord vast. Maar na sommige voorvoegsels hoort een streepje. Helaas zijn daar geen eenduidige regels voor te geven. Daarom hier een lijst van voorvoegsels en hun schrijfwijze.