Een achtervoegsel is een woorddeel dat je achter een woord plakt om de betekenis of de functie van dat woord te veranderen. Een achtervoegsel komt (met dezelfde betekenis) niet als afzondelijk woord voor.

Voorbeelden van achtervoegsels
Achtervoegsels zijn bijvoorbeeld:

 • -je, -tje, -pje, -kje : autootje, zomerkoninkje
 • -loos :geluidloos, achteloos
 • -ig : prachtig, doorzichtig
 • -achtig : zoethoutachtig, geelachtig
 • -schap : vriendschap, draagmoederschap
 • -heid : schoonheid, traagheid
 • -lijk : koninklijk, hoofdzakelijk
 • -loog, -logie : technoloog, psychologie
 • rijk: belangrijk, omvangrijk
 • -te : ruimte, krapte
 • -er : bakker, heler
 • -baar : aaibaar, rekbaar
 • -dom : hertogdom,
 • -ling : drieling, eenling
 • -halve : ambtshalve, gemakshalve

Voorvoegsels
Vergelijkbaar met achtervoegsels zijn voorvoegsels: woorddelen die je vóór een woord pakt om de functie of betekenis ervan te veranderen.