de Vraagbaak Nederlands van Eric TiggelerDe Vraagbaak Nederlands van Eric Tiggeler is een handboek voor schrijvers van zakelijke teksten. Door de duidelijke opbouw en overzichtelijke lay-out vind je snel een antwoord op al je taalvragen. Daarnaast geeft het boek concrete tips en adviezen voor het verbeteren van je schrijfstijl en taalgebruik. In 2011 verscheen de zesde, geheel herziene druk.

Wat staat er in de Vraagbaak Nederlands?
De inhoud van de Vraagbaak Nederlands is opgedeeld in 5 hoofdstukken:

  1. Hoe schrijf je dat? (aan elkaar of los, hoofdletter of niet, afkortingen, tussen-s )
  2. Welk woord is het juiste? (Het juiste verwijswoord, lidwoord, voegwoord, woorden die vaak verward worden)
  3. Hoe gebruik je leestekens? (Standaardleestekens als punt, komma, dubbele punt en speciale leestekens als de schuine streep, apostrof, ampersand, ronde en vierkante haken)
  4. Hoe verbeter je zinsbouw en stijl? (Zinsbouw- en stijlfouten verbeteren, eenvoudig en beknopt schrijven, begrijpelijk formuleren)
  5. Hoe schrijf je goede brieven, e-mails en rapporten? (concrete tips voor corresponderen en rapporteren)

Tot slot geeft Tiggeler nog een overzicht van alle taalbegrippen die hij in zijn boek gebruikt, van aanvoegende wijs tot zinsdeel.

Hoe gebruik je de Vraagbaak Nederlands?
Aan de binnenkant van het omslag van de Vraagbaak staat een handige tabel waarin je snel ziet waar je het antwoord op je vraag kunt vinden. Dat scheelt lang zoeken in het register. Minpuntje: in de tabel staan geen paginanummers, maar paragraafnummers. Dat zoekt toch net iets minder prettig.