Het populaire woordje ‘oké’ wordt op een hoop verschillende manieren geschreven. De meestvoorkomende schrijfwijzen zijn:

  • OK
  • okay
  • okee
  • O.K.
  • oké

Maar wat is nu de juiste spelling van dit uit het Engels afkomstige tussenwerpsel?

Juiste spelling: OK en oké
Van al de varianten hierboven zijn er maar twee correct: ‘OK’ en ‘oké’. (‘Okay’ en O.K. zijn Engelse spelling.)

Meer weten
Lees de toelichting van de Taalunie op deze spellingkwestie.