boek_witteboekjeSpellinggids van het Nederlands, staat er op de kaft. Maar vaker wordt dit boekje ‘het Witte Boekje’ genoemd. Het Witte Boekje is vergelijkbaar met het Groene Boekje. Het bevat een lijst met woorden die vaak voor schrijftwijfel zorgen en een overzicht van alle officiële spellingregels.

Wat staat er in het Witte Boekje?
Na een inleiding en een uitleg van vaktermen volgen 124 spelregels, die gerubriceerd zijn in 13 categorieën:

 1. Algemene regels
 2. Klinkers
 3. Medeklinkers
 4. Accenttekens
 5. Trema
 6. Apostrof
 7. Hoofdletters
 8. Aaneenschrijven
 9. Streepjes
 10. Tussenletters
 11. Afkortingen
 12. Vervoeging, verbuiging en dubbelvormen
 13. Afbreken

Daarna volgt de woordenlijst, die ongeveer 30.000 trefwoorden bevat, inclusief een groot aantal aardrijkskundige en eigennamen die spellingproblemen bevatten. Na een trefwoord vind je een verwijzing naar één of meer van de 124 spelregels die van belang zijn voor de juiste spelling van het trefwoord.

Hoe gebruik je het Witte Boekje?
Als je van een bepaald woord wilt weten hoe je het schrijft, dan zoek je het op in het Witte Boekje. Wil je meer weten over de spellingregels die gelden voor dat woord? Dan verwijst het cijfer achter het trefwoord je naar de juiste spelregel.

Over de witte spelling
Het ‘platform witte spelling’ is in 2006 opgericht als reactie op de officiële groene spelling, en dan met name de wijzigingen van 1996 en 2006. Veel taalgebruikers zijn het niet eens met deze wijzigingen. Daarom heeft het platform een begrijpelijker en flexibeler alternatief ontwikkeld voor wie daar behoefte aan heeft: de witte spelling.

Wat is het verschil tussen het groene en het witte boekje?