Het Groene BoekjeHet Groene Boekje is de officiële Woordenlijst Nederlandse Taal. In dit boekje staan alle Nederlandse woorden die, om wat voor reden dan ook, spellingproblemen kunnen opleveren. De Nederlandse Taalunie legt de officiële spellingregels vast, en de Woordenlijst is samengesteld op basis van die regels. Wanneer er twijfel bestaat over de toepassing van een regel, dan biedt de Woordenlijst uitsluitsel.

Online versie van het Groene Boekje
Elke tien jaar wordt de lijst geactualiseerd. In oktober 2015 verschijnt er weer een nieuwe editie. Naast het gedrukte Groene Boekje vind je ook een online versie van de Woordenlijst op woordenlijst.org.

Wat staat er in het Groene Boekje?
Voorafgaand aan de Woordenlijst vind je de Leidraad, waarin alle officiële spellingregels staan. De Leidraad bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Beginselen van de Nederlandse spelling
 2. Klinkers
 3. Medeklinkers
 4. Accenttekens
 5. Klemtoontekens en uitspraaktekens
 6. Los, aaneen of met een koppelteken?
 7. Klinkerbotsing
 8. Samenstelling met tussenletters -e of -en-
 9. Afleiding met tussen letters -e of -en-
 10. Samenstelling of afleiding met of zonder tussenletter -s-
 11. Werkwoorden
 12. Engelse woorden in het Nederlands
 13. Speciale meervouden van zelfstandige naamwoorden
 14. Bezitsvorm van zelfstandige naamwoorden
 15. Verkleinwoorden
 16. Hoofdletters of kleine letters?
 17. Afkortingen, symbolen, initiaalwoorden, letterwoorden, verkortingen
 18. Woorden afbreken

Na de Leidraad, die ruim 100 pagina’s beslaat, komt de Woordenlijst. Die bestaat ruwweg uit 100.000 trefwoorden. Na de Woordenlijst volgt nog een beknopte uitleg van de vaktermen de in de Leidraad worden gebruikt.

Nieuwe editie oktober 2015
De nieuwe editie van het Groene Boekje die in oktober van dit jaar verschijnt, bevat geen nieuwe spellingregels. Wel verandert er het volgende:

 • Er staan minder trefwoorden in de gedrukte versie: ongeveer 50.000 in plaats van 100.000.
 • Er komen twee varianten: eentje met een harde kaft een een goedkopere versie met een slappe kaft (voor studenten en scholieren).

Ook de gratis online versie van het Groene Boekje wordt vernieuwd. Die bevat meer trefwoorden dan de gedrukte editie.

Hoe gebruik je het Groene Boekje?
Als je wilt weten hoe je een Nederlands woord volgens de officiële spelling schrijft, dan zoek je dat op in het Groene Boekje. De Leidraad is niet heel toegankelijk geschreven, dus als je je in de regels wilt verdiepen kun je beter te rade gaan bij de Vraagbaak Nederlands of de Schrijfwijzer.