de Schrijfwijzer van Jan RenkemaDe Schrijfwijzer van Jan Renkema is al meer dan 30 jaar het standaardwerk voor iedereen die goed Nederlands wil schrijven. De meest recente editie verscheen in 2012 en biedt ook toegang tot een online naslagwerk: www.schrijfwijzer.nl.

Wat vind je in de Schrijfwijzer?
De Schrijfwijzer biedt houvast bij tal van taal- en spellingkwesties. Bovendien vind je er adviezen over stijl en structuur. Het boek is verdeeld in 10 hoofdstukken:

  1. Inleiding
  2. Tekstkwaliteit  (met onder meer het CCC-model, waarmee je de kwaliteit van een tekst kunt analyseren)
  3. Inhoud en structuur (Hoe bouw je een tekst op? Hoe bouw je een alinea op? Hoe leg je verbanden tussen zinnen?)
  4. Formulering (Dit hoofdstuk gaat over stijl, begrijpelijkheid, nauwkeurigheid, bondigheid en aantrekkelijkheid.)
  5. Eenheid van stijl (Hoe schrijf je consistent en zuiver Nederlands?)
  6. Taalkwesties algemeen (Over zinsbouw en woordkeus)
  7. Taalkwesties per woordsoort (Aan bod komen: werkwoorden, naamwoorden, voornaamwoorden, lidwoorden, voorzetsels, voegwoorden, bijwoorden)
  8. Spelling (Onder meer hoofdletters, aaneenschrijven, afbreekregels en tussenletters)
  9. Leestekens (Komma, puntkomma, dubbelepunt, streepjes, haakjes, vraagteken, uitroepteken)
  10. Overige kwesties (afkortingen, getallen, brieven, e-mails)

Hoe gebruik je de Schrijfwijzer?
De Schrijfwijzer is een kloek en gerenommeerd boek waarin je een antwoord vindt op al je taalvragen. Renkema legt elke kwestie tot in alle finesses uit. Dat is prachtig, maar soms is al die kennis overweldigend. Als je op zoek bent naar een snel antwoord op een (in jouw ogen eenvoudige) vraag, kun je nog wel eens verdwalen in de Schrijfwijzer. Voor snelle opzoekvragen is de Vraagbaak Nederlands een beter alternatief.