boeken_vandale De Dikke van Dale is het bekendste en meest gezaghebbende woordenboek van het Nederlands. Het beschrijft de betekenis van de woorden van het Nederlands en de vaste combinaties waarin deze woorden voorkomen. Daarnaast vind je in dit Groot Woordenboek der Nederlandse Taal informatie over de grammaticale kenmerken, uitspraak, herkomst en spelling van woorden.

Betekenis in de Dikke van Dale

Heeft een woord verschillende betekenissen? Dan staat de oudste betekenis het eerst. Dat is dus niet altijd de belangrijkste betekenis. Om de betekenis en het gebruik van een woord toe te lichten geeft Van Dale vaak handige voorbeeldzinnen.

Spelling in de Dikke van Dale

De spelling in dit Groot Woordenboek komt in principe overeen met de regels van de Nederlandse Taalunie, die je terugvindt in de officiële Woordenlijst (ook wel het Groene Boekje). Soms is er een afwijkende spelling opgenomen. De officiële spelling vind je dan meteen daarna met de toevoeging ‘Wdl.’ (Woordenlijst).

Goedgekeurd door de Taalunie

De 14e uitgave van het Groot Woordenboek is bijgewerkt volgens de laatste spellingherziening van 2005. Daarom kreeg deze editie een keurmerk van de Taalunie. (De van Dale op de foto is overigens de 13e herziene uitgave. De 14e staat nog op het verlanglijstje van Schrijftwijfel.) 😉